Информация

1919 г. Данилов. Л-т. Умер от ран 02.08.1942.